Home Con bị bệnh lõm ngực, mẹ tưởng suy dinh dưỡng