Home Một dấu ấn kỳ lạ trên thai nhi, 250 triệu năm tiến hóa được tua nhanh trong bụng mẹ