Home Trẻ em sốt nhiều ngày liên tục kèm mắt đỏ, coi chừng mắc bệnh hiếm này