Home Bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi cha mẹ tự chữa ho tại nhà