Home Bộ Y tế: Tuyệt đối không làm ba việc sau nếu uống bia rượu