Home Samsung khai trương nhà máy dược phẩm sinh học lớn nhất thế giới