Home Táo bón ở trẻ nhỏ: Tuyệt đối không dừng thuốc đột ngột