Home WHO cảnh báo 10 triệu người có thể chết mỗi năm vì tình trạng khẩn cấp này